Αντιμετωπίζοντας την εταιρική αποτυχία· η σύζευξη δικαίου και επιχειρηματικής στρατηγικής και η επικείμενη εφαρμογή της Οδηγίας 2019/1032 περί προληπτικής αναδιάρθρωσης στην Κύπρο.

(2 CPDs)

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η εξοικείωση των δικηγόρων αναφορικά με τις συνήθεις συνθήκες της εταιρικής αποτυχίας και, κυρίως, τις διαδικασίες διάσωσης· ειδικότερα, τις διαδικασίες διακανονισμών και αναδιοργανώσεων του άρθρου 198 επ., το διορισμό του Εξεταστή του άρθρου 202Α επ., του περί Εταιρειών νόμου, και μερικές από τις στρατηγικές και διαθρωτικές επιλογές των εταιρικών διοικήσεων σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμα, ενόψει της εφαρμογής της Οδηγίας 2019/1032 περί προληπτικής αναδιάρθρωσης στην Κύπρο, θα παρουσιαστούν τα κύρια σημεία των σχετικών επερχόμενων αλλαγών στο νομικό πλαίσιο. Απώτερος σκοπός είναι, οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν και ν’ αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τα διαθέσιμα εργαλεία προληπτικής παρέμβασης.

Ημερομηνία: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο Σόλων, Γραφείο Ηλίας Νεοκλέους και ΣΙΑ ΔΕΠΕ, Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 195, Λεμεσός

Διάρκεια: 3.00 μ.μ. – 5.00 μ.μ.

Για εγγραφές παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.neo.law  και συμπληρώστε το έντυπο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τετάρτη - 14 Δεκεμβρίου 2022
ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ
15:00 - 15:10
Εισαγωγή
15:10 - 15:30
Παρουσίαση συνθηκών και παραμέτρων εταιρικής αποτυχίας
15:30 - 15:45
Case study - Συνήθης νομικός χειρισμός - "going concern"
15:45 - 16:00
Διακανονισμοί και αναδιοργανώσεις του άρθρου 198 επ.
16:00 - 16:30
Διορισμός εξεταστή του άρθρου 202Α επ. - Αλλαγές με την υιοθέτηση της Οδηγίας 2019/1032 περι προληπτικής αναδιάρθρωσης στην Κύπρο
16:30 - 16:50
Στρατηγικές και διαθρωτικές επιλογές εταιρικής διάσωσης
16:50 - 17:00
Συζήτηση - Ερωτήσεις

Εκπαιδευτής:

Ο Ιωάννης Σιδηρόπουλος είναι δικηγόρος στη δικηγορική εταιρία Ηλίας Νεοκλέους και ΣΙΑ ΔΕΠΕ, στο τμήμα Tραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Κατέχει δύο τίτλους LL.M, από το London School of Economics (Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, 2015) και από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Διεθνές Εμπόριο και Επενδύσεις, 2017), έχοντας αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2014. Επίσης, έχει λάβει πιστοποιήσεις από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Λογιστική).  Έγινε δεκτός στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 2017 και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το 2019. Έχει εμπειρία στο εμπορικό, εταιρικό, πτωχευτικό και ενεργειακό δίκαιο. Είναι, ακόμα, ακαδημαϊκός συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Leiden, με ερευνητική εστίαση στις εναλλακτικές μεθόδους διάσωσης εταιρειών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό συνθήκες μακροοικονομικών αντιξοοτήτων, με μεγάλο αριθμό σχετικών δημοσιεύσεων, μερικές από τις οποίες παρατίθενται παρακάτω:

REGISTRATION FORM

    “I hereby declare that I have been informed of the provisions of European Regulation 2016/679 on the Protection of Personal Data and I agree that ELIAS NEOCLEOUS & CO LLC shall include my personal data necessary for the purposes of law enforcement, which please refer to this online form. I also agree to receive messages to my email regarding updates and / or notifications regarding my application. ”